حمایت مالی

از کمک‌های مالی به انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 قدردانی می‌کنیم. ما را “حمایت کنید” تا کمک موثری در پوشش هزینه‌های این مسیر دادخواهی باشید تا حقیقت آشکار شود و عاملین و آمرین دادرسی شوند.

دکمه بازگشت به بالا
5K Run/Walk for Justice - Honouring Flight PS752 Victims