انجمن PS752چند رسانه ای

یک بلیت هواپیما خریده بودند

۱۷۶ روز از پرپر شدن ۱۷۶ انسان زیبا گذشت

یک بلیت هواپیما خریده بودند. یک بلیت هواپیما . برای برگشتن به خونه. هشتم ژانویه بود. هشتم ژانویه ی دو هزار و
بیست. هجدهم دی ماه نود و هشت. قرار بود پنج و پونزده دقیقه پرواز کنن. پنج و پونزده دقیقه. پنجاه و هفت دقیقه ی
بعد پرواز کردن. ک سی نمی دونه چرا هواپیما تاخیر داشت. کسی نمی دونه چرا پروازشون کنسل نشد. کسی ن می دونه
چرا آسمون رو باز نگه داشتن .
هواپیما پرواز کرد. فقط سه دقیقه طول کشید. فقط سه دق یقه. هواپیما رو زدن. هواپیمای مسافری رو زدن. تو هواپیما
پر از بچه بود. تو هواپیما پر از دانشجو بود. عروس و دامادا تو هواپیما بودن. زیباترین آدما. عزیزترین آدما. آدمای شاد.
آدمای پر از زندگی.
هواپیما افتاد. هواپیما تو شاهدشهر افتاد. همه جا آتیش بود و خون. همه جا مرگ بود و تاریکی. هیچ صند لی ای باقی
نموند. کسی نمی دونه چرا. وسایل شون رو غارت کردن. پولاشون رو برداشتن. انگشترای ازدواج و جواهرات شون رو.
مدارک شناسایی شون. تو چمدوناشون کتاب بود. کتاب آموزش فارسی. کتاب آموزش سه تار. تو چمدوناشون اسباب
بازی بود. عروسک بود. قالیچه ی تزیینی بود. تو چمدوناشون هدیه ی عروسی بود. ریز نمرات بود. عکسای قدیمی و دفتر
خاطرات بود .
چیزی به ما پس ندادن. خیلی از موبایلا ضبط شد. خیلی از پاسپورتا ضبط شد. خ یلی از لپ تاپا ضبط شد. حتا نفهم یدیم چه
جسدی تحویل مون دادن. خودشون تابوت درست کردن و پرچم زدن. نذاشتن اون طور که می خوایم باهاشون خداحافظی
کنیم. نذاشتن راحت ب یار یم شون بی رون. نذاشتن برا شون مراسم خوبی بگیریم . گفتن اینا ایرانی بودن. گفتن اینا شهید
شدن. خودشون داشتن چکار می کردن؟ داشتن با بولدوزر همه چی رو پاک می کردن. داشتن صحنه ی جنایت رو تغییر
می دادن. داشتن دروغ می گفتن. داشتن به تموم دنیا دروغ م ی گفتن .
سه روز دروغ گفتن. سه روز حاشا کردن. بعد گفتن که زدی م. بعد گفتن خوب کردیم که زدیم. بعد گفتن اگه نمی زدیم
فلان می شد. بعد گفتن اگه نمی زدیم قتل عام می شد .
جعبه ی سیاه رو همون اول برداشتن. گفتن سالمه. بیست روز بعد گفتن آسیب دیده. هی می رفتن اوکراین و برمی
گشتن اما اونو نمی بردن. جعبه سیاه رو یه گوشه چال کرده بودن. حالا می گن خیلی آسیب دیده. اول گفتن می دیم. بعد
گفتن نمی دیم. دوباره گفتن می دیم. بعد دوباره قرا ر شد بگن نمی دیم. مگه می شه از قاتل به قاتل شکای ت کرد؟ رو
دست شون خون بچه های ماست. رو دست شون خون عزیزای ماست .
فکر کردن ما جز گریه کاری بلد نیست یم. فکر کردن ما فقط بلد ی م زاری کنیم. فکر کردن ما بلد نیستی م همدیگه رو پیدا
کنیم. اما ما همدیگه رو پیدا کردیم. جز یه موبایل و یه کامپیوتر چیزی نداریم. جز یه عکس از مسافرمون روی دیوار
چیزی نداریم. ما جز خودمون و دستای خالی مون چیزی نداریم. ما می گیم این جنایت بین المللیه. ما می گیم اینا باید برن
دادگاه بین المللی. ما رو حرف مون هستیم. ما نمی بخشیم. ما فراموش نمی کنیم .
هشتم ژانویه بود. هشتم ژانویه بود که قرار بود بیان خونه. برای ما هر روز هشتم ژانویه ست .

منبع
PS752Justice Youtube channel
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا